UWAGA! Rejestracja na wybory parlamentarne do 10 października

UWAGA! Rejestracja na wybory parlamentarne do 10 października

Żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019, mieszkając poza granicami Polski, należy zarejestrować się w ambasadzie/konsulacie.

Głosowanie odbędzie się 13 października (niedziela) 2019 r., w godzinach 7.00-21.00.  Ambasada RP w Londynie na swojej stronie informuje:

Obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 roku (włącznie). Głosy będzie można oddać w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Chcemy mocno zaznaczyć, że niemożliwe będzie głosowanie drogą korespondencyjną. Do tej pory wyborcy przebywający poza Polską mogli wziąć udział w wyborach niejako zdalnie. W takiej sytuacji wystarczyło tylko zgłosić swoją chęć głosowania. Otrzymywało się pakiet wyborczy, a następnie go odsyłano. Teraz, nie będzie to już możliwe.

Zgłoszeń można dokonywać całą dobę poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY (pod tym adresem: https://ewybory.msz.gov.pl)

Można również rejestrować się: 

– e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl – pisemnie, na adres: Polish Consulate – Wydział Konsularny Ambasady RP, 10 Bouverie Street,     EC4Y 8AX London – ustnie: w siedzibie Konsulatu – telefonicznie, nr tel.: 0207 8228 967, -948, – faksem, nr faksu: 02079363571

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

    • – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, – nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, – nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, – posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do

    przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; – zostanie wpisana do spisu wyborców.

Więcej informacji na temat okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii znajduje się na poniżej podanych stronach internetowych:

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Konsulat Generalny RP w Edynburgu
Konsulat Generalny RP w Belfaście

Related posts