18 maja inauguracja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie

18 maja inauguracja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie

W setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II 18 maja br. na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) uroczyście zostanie zainaugurowana działalność Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II. Misją Instytutu będącego “hołdem na cześć Wielkiego Papieża” jest refleksja nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania Papieża Polaka. Jego inicjatorami są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa.

“Ta nowa międzynarodowa instytucja akademicka, powołana do życia z inicjatywy polskich środowisk katolickich, będzie gościć wybitnych naukowców, prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, prace dydaktyczne, a także intelektualną refleksję nad kluczowymi problemami współczesnego świata, widzianymi z intelektualnej i duchowej perspektywy świętego Jana Pawła II” – powiedział o. prof. Michał Paluch OP, rektor Angelicum. Do współpracy w roli wykładowców Instytutu zapraszani są wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

W informacji przekazanej KAI zaznaczono, że intencją inicjatorów jest utworzenie ośrodka interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, traktującego nauczanie Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata. “Wierzymy, że wraz z Janem Pawłem II można i należy patrzeć nie tylko na czasy jego pontyfikatu, ale również na współczesne i przyszłe problemy wiary, filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie społeczne” – mówi dr Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja oraz założyciel „Teologii Politycznej”, jednego z czołowych środowisk intelektualnych w Polsce. “Chcemy skupiać się nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego Papieża, ale również na myśleniu wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy – dodaje Karłowicz.

“Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy ośrodek naukowy jak Angelicum będzie zajmował się aktualizowaniem oraz upowszechnianiem spuścizny duchowej i intelektualnej świętego Jana Pawła II w formie tak inspirującej, nowoczesnej i otwartej na dialog, jak Instytut Kultury. Dla mnie osobiście jest to kontynuacją pracy prowadzonej przez mego ojca, mecenasa Macieja Bednarkiewicza, który podczas pontyfikatu Jana Pawła II wspierał papieskie inicjatywy, zwłaszcza te adresowane do ludzi młodych, widząc w tym obowiązek tak wobec Wielkiego Papieża jak i przyszłości” – mówi Mateusz Jan Bednarkiewicz z Fundacji Futura – Iuventa.

W powołanie Instytutu zaangażowali się prywatni darczyńcy, którzy swym kapitałem postanowili wesprzeć narodziny instytucji będącej hołdem dla dorobku Papieża Polaka. “Święty Jan Paweł II był najważniejszą postacią dla naszego pokolenia i dla nas osobiście. W dniu jego wyboru byliśmy licealistami. Dlatego uznajemy za dzieło życia możliwość wsparcia tej niezwykłej formy kultywowania Jego myśli o chrześcijaństwie, o Europie, o Polsce jaką jest Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie.

cały tekst na: www.ekai.pl/18-maja-inauguracja-instytutu-kultury-sw-jana-pawla-ii-na-angelicum

źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Related posts