Święta Bożego Narodzenia według NETFLIX’a…

Święta Bożego Narodzenia według NETFLIX’a…

Każdego roku brazylijska grupa “komediowa” “Porta dos Fundos” („Tylne drzwi”) produkuje na święta Bożego Narodzenia film, którego celem jest atakowanie chrześcijan i chrześcijaństwa. Cykl ukazuje się pod tytułem: “Pierwsze kuszenie Chrystusa”.

Można powiedzieć, że produkcje te mają jeden cel – bluźnierstwo. Rzecz jasna obiektem tego bluźnierstwa jest tylko jedna, jedyna religia – chrześcijaństwo. Brazylijscy filmowcy usprawiedliwiają swoją twórczość prawem do „wolności słowa” i „wolności wyrazu artystycznego”, by atakować, poniżać i zniesławiać chrześcijan i ich religię.

Nie ulega wątpliwości, że tym samym działają na rzecz poszerzania granic tolerancji dla bluźnierstw i kpin z religii. Kolejny raz jednak możemy się przekonać, że chodzi wyłącznie o chrześcijaństwo, bo nic podobnego nie miało miejsca np. w stosunku do islamu.

Zazwyczaj nowe filmy tej grupy publikowane są na kanale YouTube. Jednak w tym roku, w okresie przedświątecznym,w promocję produkcji zaangażowała się aktywnie platforma filmowa NETFLIX. Film, który poleca się widzom przed Bożym Narodzeniem prezentuje m.in.: Jezusa Chrystusa jako homoseksualistę, apostołów jako alkoholików, a Dziewicę Maryję jako kobietę tak rozwiązłą, że przydarzył jej się stosunek seksualny nawet z samym Bogiem Ojcem. Promocja dotyczy także Polski, albowiem film rozpowszechniany jest z napisami w języku polskim.

Ten rodzaj “artystycznego” przekazu ma tylko jedną oczywistą konsekwencję: znieczulenie ludzkich sumień i przygotowanie powszechnej społecznej akceptacji dla dalszych i jeszcze bardziej krwawych prześladowań chrześcijan na całym świecie. Wychodząc z przekonania, że milczenie w takich przypadkach rozzuchwala sprawców postanowiliśmy rozpocząć kampanię, żądając od prezesa Netflix’a i jego kolegów usunięcia serii filmów grupy ”Porta dos Fundos” z platformy, którą zarządza.

Bardzo prosimy o podpisanie petycji już teraz, aby nasze wspólne żądanie dotarło jak naszybciej do pracowników Netflix’a. – PETYCJA –

źródło: CitizenGO

 

Related posts